Lindemann - Skills in Pills превод на песента


Текст на песента

If you want to die
Or if you want to chill
Even if you want to get high
Whatever happens - take a pill
The first I take against depression
The second is pure energy
The green one for my self-agression
Than the red one - ectasy
Ecstasy
All the left is right
All the black is white
All the fast walk slow
All the loose is tight
All the heat is snow
All the high was low
All the grief is fun
All in all, the rain is sun
Skills in pills
If the jake gets really strong
The pink one goes with booze and blow
I keep fucking all night long
The orange one is for... I don't know?!
Grey one for my perfect sleep
Yellow for my need for pure
The blue one keeps my boner steep
I take two, just to be sure
All the left is right
All the black is white
All the fast walk slow
All the loose is tight
All the heat is snow
All the high was low
All the grief is fun
All in all, the rain is sun
Skills in pills
Skills in pills
Skills in pills
Skills in pills
All the left is right
All the black is white
All the fast walk slow
All the loose is tight
All the heat is snow
All the high was low
All the grief is fun
All in all, the rain is sun
The white one
For my, whatever pain
In the end I start to cry
So I take the first again
I have a last one
And I hope to die
Превод

Ако искаш да умреш
Или да се отпуснеш
Дори ако искаш да се надрусаш
Каквото и да става вземи едно хапче
Първото взех срещу депресия
Второто за чиста енергия
Едно зелено за моята агресия
Тогава червеното - Екстази
Екстази
Всичко от ляво е в дясно
Всичко черно е бяло
Всичко бързо е бавно
Всичко отпуснато е стегнато
Всичко топло е студено
Всичко на високо е ниско
Всичката скръб е забавна
Всичко на всичко дъждът е слънце
Умения в хапчета
Ако се напиеш наистина здраво
Розовото върви с пиячка и удар
Затова продължавам да чукам дълго цяла нощ
Оранжевото е за... не знам?!
Сивото за перфектния ми сън
Жълтото за нужното ми излекуване
Синьото ми го държи изправен
Ще взема две, за да съм сигурен
Всичко от ляво е в дясно
Всичко черно е бяло
Всичко бързо е бавно
Всичко отпуснато е стегнато
Всичко топло е студено
Всичко на високо е ниско
Всичката скръб е забавна
Всичко на всичко дъждът е слънце
Умения в хапчета
Умения в хапчета
Умения в хапчета
Умения в хапчета
Всичко от ляво е в дясно
Всичко черно е бяло
Всичко бързо е бавно
Всичко отпуснато е стегнато
Всичко топло е студено
Всичко на високо е ниско
Всичката скръб е забавна
Всичко на всичко дъждът е слънце
Едно бяло
За всяка болка
На края започвам да плача
Така че взимам първото отново
Имам едно последно
И се надявам да умра

Още от този изпълнител(и)