Lindemann - Fish On превод на песента


Текст на песента

Catching ladies is my delight
So I go fishing by shiny night
Doesn't matter black or blond
I threw my worm into the pond
Water, water in the sea
Bring your creatures up to me
I pull them up, release my spawn
Fish on
Water, water soaky cloud
Help me get your creatures out
Let them come release my spawn
Fish on
It smells like fish, I take a sniff
The bait is fresh, my rod is stiff
The hook is big, made from steel
I put some grease upon my reel
Some are bigger, some are small
I don't care, I catch them all
Water, water in the sea
Bring your creatures up to me
I pull them up, release my spawn
Fish on
Water, water soaky cloud
Help me get your creatures out
Let them come release my spawn
Fish on
I got my rod, I have my spear
I've already set my fishing gear
Moby's dick is out of sight
They found my Nemo every night
Some are bigger, some are small
I don't care, I catch them all
Water, water in the sea
Bring your creatures up to me
I pull them up, release my spawn
Fish on
Water, water soaky cloud
Help me get your creatures out
Let them come release my spawn
Fish on
Water, water in the sea
Let your mermaids all be free
I get it out, release my spawn
Fish on
Превод

Ловенето на момичета е моя наслада
Затова отивам за риба посред лунна нощ
Няма значение черна или руса
Хвърлям своя червей в езерото
Вода, вода в морето,
Изкарай твоите създания на повърхността при мен
Издърпвам ги, освободи моята половинка
Наслука!
Вода, вода, мокър облак
Помогни ми да извадя твоите създания
Остави ги да дойдат, освободи моята половинка
Наслука!
Мирише на риба, помирисвам,
Стръвта е прясна, въдицата ми е корава
Куката е голяма, направена от стомана
Слагам малко грес на макарата
Някои са по-големи други са малки
Не ми пука, аз ги хващам всички
Вода, вода в морето,
Изкарай твоите създания на повърхността при мен
Издърпвам ги, освободи моята половинка
Наслука!
Вода, вода, мокър облак
Помогни ми да извадя твоите създания
Остави ги да дойдат, освободи моята половинка
Наслука!
Имам моята въдица, имам моето копие
Приготвил съм комплекта си за риболов
Моби Дик е извън полезрение
Те намират моят Немо всяка вечер
Някои са по-големи други са малки
не ми пука, аз ги хващам всички
Вода, вода в морето,
изкарай твоите създания на повърхността при мен
Издърпвам ги, освободи моята половинка
Наслука!
Вода, вода, мокър облак
Помогни ми да извадя твоите създания
Отави ги да дойдат, освободи моята половинка
Наслука!
Вода, вода в морето
Пусни всички твои русалки на свобода
Изваждам ги, освободи моята половинка
Наслука!

Още от този изпълнител(и)