Pierce The Veil - One Hundred Sleepless Nights превод на песента


Текст на песента

I can't wait to see your brilliant face
Light up the room around the pillowcase
She said, "Can you come over to my LA place
I got something to tell you and it just can't wait"
When I showed up you held the door in tears
Sat on the couch under the chandeliers.
You said you're having a baby and before I could cry
You're leaving me just when I thought you were mine.
But I don't see your face,
Taken by the one hearted race home now,
But, don't tell your other man
I got a hell of a plan
Failing lights amass one hundred sleepless nights
And I might be holding on too tight
But there is a beast in my heart and he won't let you leave alive
Nightmares
No longer wait for sleep
Crawl on the ground on both your hands and knees
Just like a, lion and you're the queen of the pride
And we will feast together till the bones are dry.
But I don't see your face.
Taken by the one hearted race home now,
But don't tell your other man.
He's not a part of the plan
Failing lights amass one hundred sleepless nights
And I might be holding on too tight
But there is a beast in my heart and he won't let you leave alive
Do you still love me? I am dying to know.
Or did you forget what we shared?
Out of sight out of mind I was never even there
Failing lights, amass one hundred sleepless nights
And I might be holding on too tight
But there is a beast in my heart and he won't let you leave alive
This is the price you'll pay
Thoughts in your head that will never die.
So don't you forget what we had
It's like I was never even there.
Go!
Превод

Не мога да чакам да видя брилянтното ти лице
Осветяващо стаята през калъфките
Тя каза, "Можеш ли да дойдеш до Лос Анджелис
Имам да ти казвам нещо и то не може да почака"
Когато се показах ти държеше вратата, обляна в сълзи
Седна на дивана под полилеите
Каза, че чакаш бебе и преди да успея да заплача,
Напускаш ме точно когато си мислех, че си моя
Но аз не виждам твоето лице
Загубил състезанието за едно сърце
Но не казвай на другия
Имам дяволски план
Изгасващи светлини, събиращи сто безсънни нощи
И аз може да се държа прекалено напрегнато
Но има звяр в сърцето ми и той няма да те пусне да си тръгнеш жива
Кошмари
Повече няма да чакам да заспя
Пълзиш по земята на ръце и колене
Като лъвица, ти си кралицата на гордостта
Ще пируваме заедно, докато костите ни се разпаднат
Но аз не виждам твоето лице
Загубил състезанието за едно сърце
Но не казвай на другия
Той не е част от плана
Изгасващи светлини, събиращи сто безсънни нощи
И аз може да се държа прекалено напрегнато
Но има звяр в сърцето ми и той няма да те пусне да си отидеш жива
Обичаш ли ме все още? Умирам си да разбера
Или си забравила какво споделяхме
Вън от погледа, вън от разума, никога не съм бил там
Изгасващи светлини, събиращи сто безсънни нощи
И аз може да се държа прекалено напрегнато
Но има звяр в сърцето ми и той няма да те пусне да си тръгнеш жива
Това е цената, която ще платиш
Мислите в главата ти, които никога няма да умрат
Така че не забравяй какво имахме
Сякаш никога не съм бил там
Давай!

Още от този изпълнител(и)