Lindemann - Home Sweet Home превод на песента


Текст на песента

Born in the breath of a vicious sea
The beast came with the rain
Fallen upon your milky skin
A cunning drop crawled in your vein
Never ever got prepared
So shaken, helpless and so scarred
Search the needle in your hair
Gone bald there's nothing there
Home sweet home
Inside you, eating your bones
Home sweet home
Eyes on fire lips in foam
And it's called the cold
It's caught inside you
And it eats it eats and grows
Inside you and it never goes
And it never goes
Two more days the end's in sight
Tumor days so deep inside
So distressing and very violent
And it kills it kills so slow and silent
Never ever got prepared
So shaken, helpless and so scarred
Search the needle in your hair
Gone bald there's nothing there
And nothing there
Home sweet home
Inside you, eating your bones
Home sweet home
Eyes on fire lips in foam
And it's called the cold is cold
It's caught inside you
And it eats it eats and grows
Inside you and it never goes
And it never goes
And it never goes...
Превод

Роден в дъха на порочното море
Звярът дойде заедно с дъжда
Паднал върху твоята млечна кожа
Хитра капка пропълзя във вената ти
Никога не си подготвен
Така си разклатен, безпомощен и уплашен
Намери иглата в косата си
Ще оплешивееш, няма нищо там
Дом сладък дом
Вътре в теб, изяжда кокалите ти
Дом сладък дом
Очи на пожар устни в пяна
И извика студа
Хванато е вътре в теб
И това те яде, яде и расте
Вътре в теб е и никога няма да си отиде
И няма да си отиде
Още два дни до края в зрението
Туморните дни толкова дълбоко вътре
Така изтощително и много насилствено
И те убива толкова бавно и тихо
Никога не си подготвен
Така си разклатен, безпомощен и уплашен
Намери иглата в косата си
Ще оплешивееш, няма нищо там
Няма нищо там
Дом сладък дом
Вътре в теб, изяжда кокалите ти
Дом сладък дом
Очи на пожар устни в пяна
И извика студа
Хванато е вътре в теб
И това те яде, яде и расте
Вътре в теб е и никога няма да си отиде
И никога няма да си отиде
И никога няма да си отиде...

Още от този изпълнител(и)