Lindemann - Children Of The Sun превод на песента


Текст на песента

Dressed in sparks and light
Showered in dazzling white
We are the children of the sun
The nightfall is about to come
The sky turns red
A frightful sign
So we run
We're running out of time
Because
We live only one day
We only live one day
We are in heaven but we can't stay
We live only one day
Daylight counting hours
Worshipped by the flowers
Related to mars and moon
But the night is coming soon
The sky turns red
A frightful sign
So we run
We're running out of time
Because
We live only one day
We only live one day
We are in heaven but we can't stay
We live only one day
And when we die
No place to stay
We are in heaven anyway
We have to go
The sky's in flames
We're going down in purple rain
Purple rain..
We live only one day
We only live one day
We are in heaven but we can't stay
We live only one day
And when we die
No place to stay
We are in heaven anyway
And after all the night arrives
Darkness comes and eats us alive
Превод

Облечени в искри и светлина
Изкъпани в ослепително бяло
Ние сме децата на слънцето
На свечеряване е на път да дойдем
Небето се оцвети в червено
Един страшен знак
Така че ние бягаме
Ние тичаме извън времето
Защото
Ние живеем само за един ден
Ние само живеем за един ден
Ние сме на небето, но не можем да останем
Ние живеем само за един ден
Дневната светлина брои часовете
Бог ни изпрати с цветята
Свързани с Марс и Луната
Но нощта идва скоро
Небето се оцвети в червено
Един страшен знак
Така че ние бягаме
Ние тичаме извън времето
Защото
Ние живеем само за един ден
Ние само живеем за един ден
Ние сме на небето, но не можем да останем
Ние живеем само за един ден
И когато умрем
Няма място за престой
Ние сме в небето, така или иначе
Трябва да тръгваме
Небето е в пламъци
Отиваме надолу в лилав дъжд
Лилав дъжд...
Ние живеем само за един ден
Ние само живеем за един ден
Ние сме на небето, но не можем да останем
Ние живеем само за един ден
И когато умрем
Няма място за престой
Ние сме в небето, така или иначе
И след като пристигнахме през нощта
Тъмнината дойде и живи ни изяде

Още от този изпълнител(и)