Within Temptation - Our Farewell превод на песента


Текст на песента

In my hands
A legacy of memories
I can hear you say my name
I can almost see your smile
Feel the warmth of your embrace
But there is nothing but silence now
Around the one I loved
Is this our farewell?
Sweet darling you worry too much, my child
See the sadness in your eyes
You are not alone in life
Although you might think that you are
Never thought
This day would come so soon
We had no time to say goodbye
How can the world just carry on?
I feel so lost when you are not at my side
But there is nothing but silence now
Around the one I loved
Is this our farewell?
Sweet darling you worry too much, my child
See the sadness in your eyes
You are not alone in life
Although you might think that you are
So sorry your world is tumbling down
I'll watch you through these nights
Rest your head and go to sleep
Because my child, this is not our farewell.
This is not our farewell.
Превод

В моите ръце
Завещание от спомени
Мога да чуя, че казваш името ми
Мога почти да видя усмивката ти
Почуствай топлината на твоята прегръдка
Но там сега няма нищо друго освен тишина
Около единственият, който обичах
Това ли е нашето сбогуване?
Скъпа тревожиш се твърде много, детето ми
Виждам тъгата в очите ти
Не си сама в живота,
въпреки че може да си мислиш че си
Никога не бих си помислил
Че този ден ще дойде толкова скоро
Нямахме време да си кажем сбогум
Как може светът да продължи?
Чувствам се толкова отчаяна когато не си до мен
Но там сега няма нищо друго освен тишина
Около единственият, който обичах
Това ли е нашето сбогуване?
Скъпа тревожиш се твърде много, детето ми
Виждам тъгата в очите ти
Не си сама в живота,
въпреки че може да си мислиш че си
Толкова съжалявам, че живота ти се преобръща
Ще те гледам през тези нощи
Отпусни главата си и отида да си легнеш
Защото дете мое, това не е нашето сбогуване
Това не е нашето сбогуване

Още от този изпълнител(и)