Kamelot - One Day I'll Win превод на песента


Текст на песента

ONE DAY I'LL WIN
ONE DAY I'LL WIN
ONE DAY YOU WILL SEE
ONE DAY I'LL WIN
ONE DAY I'LL WIN
FOR I WISH IT TO BE
AND THEN YOU WILL SEE
ONE DAY I'LL WIN
LOOK IN MY EYES
YOU'LL SEE A DIFFERENT PART OF ME
HEAR MY WORDS SPEAK
YOU'LL HEAR A DIFFERENT PART OF ME
YES I KNOW I'M A SIMPLE MAN
YES I KNOW IT'S A COMPLEX LAND
IF I TELL MYSELF I CAN IF I DREAM
THEREFORE I AM
OH LORD, PLEASE HEAR ME OH LORD,
PLEASE HEAR MY SONG
IT'S ALL I OWN, IT'S ALL I OWN
LOOK IN MY EYES
YOU'LL SEE A DIFFERENT PART OF ME
HEAR MY WORDS SPEAK
YOU'LL HEAR A DIFFERENT PART OF ME
Превод

Един ден ще спечеля
Един ден ще спечеля
Един ден ще видиш
Един ден ще спечеля
Един ден ще спечеля
Защото аз искам да бъде
И тогава ти ще видиш
Един ден ще спечеля
Погледни в очите ми
Ще видиш различната страна от мен
Чуй думите, които говоря
Ще видиш различната страна от мен
Да, знам, че аз съм прост човек
Да, знам, че това е заплетена земя
Ако кажа на себе си ще мога да мечтая
Затова съм аз
Ох Господарю, моля те чуй ме Ох Господарю
Моля те чуй песента ми
Това е всичко, което притежавам, всичко което притежавам
Погледни в очите ми
Ще видиш различната страна от мен
Чуй думите, които говоря
Ще видиш различната страна от мен

Още от този изпълнител(и)