ABBA - Our Last Summer превод на песента


Текст на песента

The summer air was soft and warm
The feeling right, the Paris night
Did it's best to please us
And strolling down the Elysee
We had a drink in each cafe
And you
You talked of politics, philosophy and I
Smiled like Mona Lisa
We had our chance
It was a fine and true romance
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain
We made our way along the river
And we sat down in the grass
By the Eiffel tower
I was so happy we had met
It was the age of no regret
Oh yes
Those crazy years, that was the time
Of the flower-power
But underneath we had a fear of flying
Of getting old, a fear of slowly dying
We took the chance
Like we were dancing our last dance
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We could laugh and play
And now you're working in a bank
The family man, the football fan
And your name is Harry
How dull it seems
Yet you're the hero of my dreams
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
We were living for the day, worries far away...
[fade]
Превод

Летният въздух беше мек и топъл...
Чувството беше правилно, Парижката нощ...
Направи всичко възможно за да ни задоволи...
Вървейки надолу по Elysee...
Спирахме във всяко кафе.
А ти.
Ти говореше за политика, психология и аз
се усмихвах като Мона Лиза...
Ние имахме своя шанс...
Беше добър и истински романс...
Още мога да си спомня нашето последно лято...
Още го виждам всичкото...
Разходки поречието на Сена, смях в дъжда...
Нашето последно лято...
Спомени, които остават...
Ние проправяхме своя път поречието на реката...
И сядахме в тревата...
До Айфеловата Кула...
Бях толкова щастлива, че се бяхме срещнали...
Беше векът на никакви съжаления...
Ох да...
Тези луди години, това беше времето...
на Силата на Цветето /за тревата става ? /
Но под всичко това, имахме страх от летене...
От остаряване, страх от бавна смърт...
Ние поехме риск...
Сякаш танцувахме последния си танц...
Още мога да си спомня нашето последно лято...
Още го виждам всичкото...
В туристическите задръствания, край Норт Дам...
Нашето последно лято...
Ходехме ръка за ръка...
Парижки ресторанти...
Нашето последно лято...
Сутрешни кроасани...
Живот ден за ден, тревогите много далече...
Нашето последно лято...
Ние можехме да се смеен и играем...
А сега ти работиш в банка
Семейният мъж, футболният фен.
И името ти е Хари...
Колко просто звучи...
Въпреки това ти си героят на мойте мечти...
Още мога да си спомня нашето последно лято...
Още го виждам всичкото...
Разходки поречието на Сена, смях в дъжда...
Нашето последно лято
Спомени, които остават
Още мога да си спомня нашето последно лято
Още го виждам всичкото.
В туристическите задръствания, край Норт Дам
Нашето последно лято
Ходехме ръка за ръка
Парижки ресторанти
Нашето последно лято
Сутрешни кроасани
Ние живеехме ден за ден, тревогите бяха много далече...

Още от този изпълнител(и)