Детски Песнички - В Траве Сидел Кузнечик превод на песента


Текст на песента


В траве сидел кузнечик,
В траве сидел кузнечик,
Совсем как огуречик,
Зелененький он был.

Представьте себе, представьте себе,
Совсем как огуречик.
Представьте себе, представьте себе,
Зелененький он был.

Он ел одну лишь травку,
Он ел одну лишь травку,
Не трогал и козявку
И с мухами дружил.

Представьте себе, представьте себе,
Не трогал и козявку,
Представьте себе, представьте себе,
И с мухами дружил.

Но вдруг пришла лягушка,
Но вдруг пришла лягушка -
Прожорливое брюшко -
И съела кузнеца.

Представьте себе, представьте себе,
Прожорливое брюшко.
Представьте себе, представьте себе,
И съела кузнеца.

Не думал, не гадал он,
Не думал, не гадал он,
Никак не ожидал он
Такого вот конца.

Представьте себе, представьте себе,
Никак не ожидал он,
Представьте себе, представьте себе,
Такого вот конца.

Представьте себе, представьте себе,
Никак не ожидал он,
Представьте себе, представьте себе,
Такого вот конца.

Представьте себе, представьте себе,
Никак не ожидал он,
Представьте себе, представьте себе,
Такого вот конца.
Превод


В тревата седял скакалец,
В тревата седял скакалец,
Съвсем като краставичка,
Зеленичък бил.

Представете си,представете си,
Съвсем като краставичка,
Представете си,представете си,
Зеленичък той бил.

Една тревичка само той ядял,
Една тревичка само той ядял,
Не закачал и бубулечките
И с мухите дружил.

Представете си,представете си,
Не закачал и бубулечките.
Представете си,представете си,
И с мухите дружил.

Но ето дошла жаба.
Но ето дошла жаба.
Ненаситно търбухче
и изяла скакалеца.

Представете си,представете си,
Ненаситно търбухче.
Представете си,представете си,
и изяла скакалеца.

Не мислел и не си предсавял той,
Не мислел и не си предсавял той,
Никак не очаквал
Ето такъв край.

Представете си,представете си,
Никак не очаквал.
Представете си,представете си,
Ето такъв край.

Представете си,представете си,
Никак не очаквал.
Представете си,представете си,
Ето такъв край.

Представете си,представете си,
Никак не очаквал.
Представете си,представете си,
Ето такъв край.

Още от този изпълнител(и)