Anastacia - Pieces of dream превод на песента


Текст на песента

I thought I saw you late last night, but it was just a flash of light.
An angel passing.
But I remember yesterday.
Life before you went away.
And we were laughing.
We had hope and now it's broken.
And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a dream.
Now I'm lost in restless nights.
Just a whisper of the life that we created.
Shadows falling.
I am calling.
And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a...
The faded photographs.
The frames of broken glass.
The shattered memories.
Time will soon erase.
All these souvenirs.
Salt from a thousand tears.
But when I wake up you are never there.
We had hope and now it's broken.
And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a...
And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a dream.
Pieces of a dream.
Превод

Мисля, че те видях късно снощи, но е било само искра от светлина.
Минаващ ангел.
Но аз помня вчерашния ден.
Живота, преди да си тръгнеш оттук.
Когато се смеехме заедно.
Тогава имахме надежда, а сега тя е разбита.
И можех да видя ясно когато ти беше тук с мен.
А сега някак си всичко това е като парченца от сън.
Сега съм изгубена в неспокойните нощи.
Само шепот от живота, който създадохме.
Падащи сенки.
Аз викам...
И можех да видя ясно, когато ти беше тук с мен.
А сега някак си всичко това остана като парченца от...
Избледнелите снимки.
Рамките от счупени стъкла.
Разбитите спомени.
Времето скоро ще изтрие
всички тези сувенири,
солта от хиляди сълзи.
Но когато се събудя, ти никога не си там.
Имахме надежда, а сега тя е разбита.
И можех да видя ясно, когато ти беше тук с мен.
А сега някак си всичко това остана като парченца от...
И можех да видя ясно, когато ти беше тук с мен.
А сега някак си всичко това остана като парченца от сън.
Късчета сън...

Още от този изпълнител(и)