THE CHAINSMOKERS - Don't Let Me Down превод на песента


Текст на песента

Crashing, hit a wall
Right now I need a miracle
Hurry up now, I need a miracle
Stranded, reaching out
I call your name but you're not around
I say your name but you're not around
I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
D-Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, don't let me down, down, down
R-r-running out of time
I really thought you were on my side
But now there's nobody by my side
I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
D-Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, don't let me down, down, down
Oh, I think I'm losing my mind now, yeah, yeah, yeah
Oh, I think I'm losing my mind now, yeah, yeah
I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
Don't let me down
Yeah, don't let me down
Yeah, don't let me down
Don't let me down, oh no
Said don't let me down
Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down, down, down
Превод

Трясък, удар в стената
Точно сега имам нужда от чудо
Побързай, имам нужда от чудо
Достигане, засядане
Казвам твоето име, но ти не си наоколо
Изричам твоето име, но ти не си наоколо
Имам нужда от теб,имам нужда от теб точно сега
имам нужда от теб точно сега
така, че не ме пускай, не ме пускай долу
Мисля, че сега изгубих ума си
В главата ми е, скъпи надявам се,
че ще бъдеш тук, когато се нуждая от теб най-много
Така, че не ме пускай, не ме пускай долу
Н-Не ме пускай долу
Не ме пускай долу
Не ме пускай долу, долу, долу
Не ме пускай долу, не ме пускай долу, долу, долу
Времето отлита
Наистина си мисля, че беше на моя страна,
но сега няма никой до мен
Имам нужда от теб, имам нужда от теб сега
да, имам нужда от теб
Така, че не ме пускай, не ме пускай долу
Мисля, че сега изгубих ума си
В главата ми е, скъпи надявам се,
че ще бъдеш тук, когато се нуждая от теб най-много
Така, че не ме пускай, не ме пускай долу
Н-Не ме пускай долу
Не ме пускай долу
Не ме пускай долу, долу, долу
Не ме пускай долу, долу, долу
Не ме пускай долу, долу, долу
Не ме пускай долу, не ме пускай долу, долу, долу
О, мисля че сега изгубих ума си, да, да ,да
О, мисля че сега изгубих ума си, да, да
Имам нужда от теб, имам нужда от теб сега
да, имам нужда от теб
Така, че не ме пускай, не ме пускай долу
Мисля, че сега изгубих ума си
В главата ми е, скъпи надявам се,
че ще бъдеш тук, когато се нуждая от теб най-много
Така, че не ме пускай, не ме пускай долу
Н-Не ме пускай долу
Да, не ме пускай долу
Да, не ме пускай долу
Не ме пускай долу, о не
Казах не ме пускай долу
Не ме пускай долу
Не ме пускай долу
Не ме пускай долу, долу, долу

Още от този изпълнител(и)