Anastacia - Left outside alone превод на песента


Текст на песента

[INTRO:]
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairy tale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay I don’t feel safe
I don't feel safe..
Ohhh..
[V1]
Left broken empty in despair
Wanna breath can’t find air
Thought you were sent from up above
But you and me never had love
So much more I have to say
Help me find a way
[CHORUS]
And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone
I tell ya..
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay I don’t feel safe
I need to pray
Why do you play me like a game?
Always someone else to blame
Careless, helpless little man
Someday you might understand
There’s not much more to say
But I hope you find a way
[CHORUS 2]
Still I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone
I tell ya..
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay I don’t feel safe
I need to pray
Ohhh. Pray...
Ohh.. Heavenly father..
Save me.. Ohhhh..
Whoaooooaoooooo
[CHORUS 3]
And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it’s cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone
[OUTRO]
All my life I’ve been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning
It’s not okay I don’t feel safe
I need to pray...
Превод

През целия си живот те чаках,
за да превърнеш живота ми в приказка ..
Живеех в безсмислена фантазия,
а това никак не е добре, чувствам се несигурна ..
Изоставена и съкрушена в отчаяние,
искам да мога да дишам, но не ми достига въздух ..
Мислех, че си ми изпратен от Горе,
но ти и аз никога не сме се обичали,
има толкова още, което да кажа,
помогни ми да намеря своя път ..
И се чудя дали действително знаеш
какво е да се чувстваш изоставен и сам ?!
Може би просто трябва да знеш какво е
да бъдеш изостаен и сам,
изоставен и сам ..
През целия си живот те чаках,
за да превърнеш живота ми в приказка ..
Живеех в безсмислена фантазия,
а това никак не е добре, чувствам се несигурна ..
Защо си игра игрички с мен ?!
Винаги обвиняваше някого другиго,
безотговорно, безпомощно човече !!
Някой ден може и да разбереш ..
Има толкова много неща, които да кажа,
но се надявам да намериш твоя път ..
Все още се чудя дали действително знаеш
какво е да се чувстваш изоставен и сам ?!
Може би просто трябва да знеш какво е
да бъдеш изостаен и сам,
изоставен и сам ..
През целия си живот те чаках,
за да превърнеш живота ми в приказка ..
Живеех в безсмислена фантазия,
а това никак не е добре, чувствам се несигурна ..
Трябва да се моля ..
И се чудя дали действително знаеш
какво е да се чувстваш изоставен и сам ?!
Може би просто трябва да знеш какво е
да бъдеш изостаен и сам,
изоставен и сам ..
През целия си живот те чаках,
за да превърнеш живота ми в приказка ..
Живеех в безсмислена фантазия,
а това никак не е добре, чувствам се несигурна ..
Трябва да се моля ..

Още от този изпълнител(и)