THE CHAINSMOKERS - Roses превод на песента


Текст на песента

Taking it slow, but it's not typical
He already knows that my love is fire
His heart was a stone, but then his hands roamed
I turned him to gold and it took him higher
Well, I'll be your daydream, I'll be your favorite things
We could be beautiful
Get drunk on the good life, I'll take you to paradise
Say you'll never let me go
Deep in my bones, I can feel you
Take me back to a time only we knew
Hideaway
We could waste the night with an old film
Smoke a little weed on the couch in the back room
Hideaway
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Deep in my bones, I can feel you
Take me back to a time only we knew
Hideaway
We could waste the night with an old film
Smoke a little weed on the couch in the back room
Hideaway
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Say you'll never let me go
Превод

Караме я бавно,
но не е типично,
той вече знае, че любовта ми е огън.
Сърцето му беше камък,
но после ръцете му пребродиха,
превърнах го в злато
и той се извиси високо.
Е, ще бъда твоята дневна мечта,
ще бъда любимите ти неща,
можем да бъдем красиви.
Ще се напием за хубавия живот,
ще те заведа в рая,
кажи, че никога няма да ме пуснеш.
Дълбоко в костите си те усещам.
Заведи ме отново във време, което само ние познаваме,
в скривалище.
Можем да пропилеем ноща със стар филм,
да пушим малко трева на дивана в задната стая.
Скривалище.
Кажи, че няма да ме изоставиш
Кажи, че няма да ме изоставиш
Ах, ах, ах
Ах, ах, ах
Ах, ах, ах
Кажи, че няма да ме изоставиш
Кажи, че няма да ме изоставиш
Кажи, че няма да ме изоставиш
Кажи, че няма да ме изоставиш
Дълбоко в костите си, усещам те,
отведи ме във време, което само двамата познаваме,
скривалище.
Може да пропилеем нощта със стар филм
или да пушим трева на дивана в задната стая.
Скривалище.
Кажи, че няма да ме оставиш
Кажи, че няма да ме оставиш
Ах, ах, ах
Ах, ах, ах
Ах, ах, ах
Кажи, че няма да ме оставиш
Кажи, че няма да ме оставиш
Кажи, че няма да ме оставиш

Още от този изпълнител(и)