James Arthur - Say you won't let go превод на песента


Текст на песента

I met you in the dark
You lit me up
You made me feel as though
I was enough
We danced the night away
We drank too much
I held your hair back when
You were throwing up
Then you smiled over your shoulder
For a minute, I was stone cold sober
I pulled you closer to my chest
And you asked me to stay over
I said, I already told ya
I think that you should get some rest
I knew I loved you then
But you'd never know
Cause I played it cool
when I was scared of letting go
I know I needed you
But I never showed
But I wanna stay with you
Until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
I wake you up with some breakfast in bed
I'll bring you coffee
With a kiss on your head
And I'll take the kids to school
Wave them goodbye
And I'll thank my lucky stars for that night
When you looked over your shoulder
For a minute, I forget that I'm older
I wanna dance with you right now, oh
And you look as beautiful as ever
And I swear that everyday you'll get better
You make me feel this way somehow
I'm so in love with you
And I hope you know
Darling your love is more than
its worth in gold
We've come so far my dear
Look how we've grown
And I wanna stay with you
Until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
I wanna live with you
Even when we're ghosts
Cause you were always there for me
When I needed you most
I'm gonna love you till
My lungs give out
I promise till death we part
Like in our vows
So I wrote this song for you
Now everybody knows
Cause it's just you and me
Until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Oh, just say you won't let go
Превод

Срещнах те в тъмното
Ти ме освети
Накара ме да се чувствам така
сякаш съм достатъчен
Танцувахме цяла нощ
Пихме твърде много
Държах косата ти назад,
когато повръщаше
Тогава ти се усмихна през рамо
За минута изтрезнях
Придърпах те по-близо до гърдите ми
И ти ме помоли да остана
Казах ти,че ве съм казал,
че мисля,че ти трябва малко почивка
Аз знаех,че те обичам тогава
Но ти никога не разбра
Защото аз го играх спокойно,
когато бях изплашен от изоставяне
Знаех,че се нуждаех от теб
Но никога не го показах
Но аз искам да остана с теб
Докато посивеем и остареем
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Събудих те със закуска в леглото
Ще ти донеса кафе
С целувка по главата
И ще заведа децата на училище
И им помахах за довиждане
И ще благодаря на късметлийската си звезда за тази нощ
Когато погледна през рамо
За минута забравих,че съм остарял
Искам да танцувам с теб сега
А ти беше красива както винаги
Кълна се,че все ден ставаш по-добре
Накара ме да се чувствам по този начин, някак си
Аз съм толкова влюбен в теб
и надявам се го знаеш
Скъпа,твоята любов е повече,
отколкото струва златото
Ние стигнахме до тук толкова бързо,скъпа
Погледни как пораснахме
Искам да остана с теб
Докато посивеем и остареем
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Искам да живея с теб
Дори когато сме призраци
Защото винаги беше там за мен
Когато се нуждаех най-много от теб
Ще те обичам докато
дробовете ми откажат
Обещавам до смъртта
както в нашите клетви
Написах тази песен за теб
Сега всички знаят
Защото сме само ти и аз
Докато посивеем и остареем
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Просто кажи,че няма да си тръгнеш
Ох,просто кажи,че няма да си тръгнеш

Още от този изпълнител(и)