James Morrison - You Give Me Something превод на песента


Текст на песента

You only stay with me in the morning
You only hold me when I sleep
I was meant to tread the water
But now I've gotten in too deep
For every piece of me that wants you
Another piece backs away
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing
But I'm willing to give it a try
Please give me something
Because someday I might know my heart
You only waited up for hours
Just to spend a little time alone with me
And I can say I've never bought you flowers
I can't work out what they mean
I never thought that I'd love someone
That was someone else's dream
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing
But I'm willing to give it a try
Please give me something
Because someday I might call you from my heart
But it might be a second too late
And the words that I could never say
Are gonna come out anyway
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing
But I'm willing to give it a try
Please give me something
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing
But I'm willing to give it a try
Please give me something
Because someday I might know my heart
Know my heart, know my heart, know my heart
Превод

Искаш да останеш с мен на сутринта,
ти единствена ме прегръщаш докато спя.
Бях създаден да вървя по водата,
но сега се намирам твърде надълбоко.
За всяка част от мен, която те желае
стои друга част, която бяга надалеч.
Ти ми даваш нещо,
което наистина ме плаши.
Това може да не е нищо,
но искам да му дам шанс.
Моля те, дай ми нещо,
защото някой ден може да опозная своето сърце.
Ти чакаш будна с часове,
само за да споделиш малко време насаме с мен.
И мога да кажа, че никога не съм ти носил цветя,
не мога да проумея значението им.
Никога не съм мислел, че ще обичам някого,
това бе чужда мечта.
Ти ми даваш нещо,
което наистина ме плаши.
Това може да е нищо,
но искам да му дам шанс.
Моля те, дай ми нещо,
защото някой ден може да опозная своето сърце.
Може за секунда вече да е твърде късно,
но думите, които никога не съм успял да изрека
ще излязат навън все някак.
Ти ми даваш нещо,
което наистина ме плаши.
Това може да е нищо,
но искам да му дам шанс.
Моля те, дай ми нещо,
Ти ми даваш нещо,
което наистина ме плаши.
Това може да не е нищо,
но искам да му дам шанс.
Моля те, дай ми нещо,
защото някой ден аз може да опозная своето сърце.
Да опозная своето сърце, да опозная своето сърце, да опозная своето сърце

Още от този изпълнител(и)