Lifehouse - You and Me превод на песента


Текст на песента


What day is it? And in what month?
This clock never seemed so alive
I can't keep up and I can't back down
I've been losing so much time

Cause it's you and me and all of the people with nothing to do
Nothing to lose
And it's you and me and all of the people
And I don't know why, I can't keep my eyes off of you

All of the things that I want to say just aren't coming out right
I'm tripping on words
You've got my head spinning
I don't know where to go from here

Cause it's you and me and all of the people with nothing to do
Nothing to prove
And it's you and me and all of the people
And I don't know why, I can't keep my eyes off of you

There's something about you now
I can't quite figure out
Everything she does is beautiful
Everything she does is right

Cause it's you and me and all of the people with nothing to do
Nothing to lose
And it's you and me and all of the people
And I don't know why, I can't keep my eyes off of you
and me and all of the people with nothing to do
Nothing to prove
And it's you and me and all of the people
And I don't know why, I can't keep my eyes off of you

What day is it?
And in what month?
This clock never seemed so alive
Превод


Кой ден е днес?И кой месец е?
Този часовник никога до сега не ми се е виждал толкова жив
Не мога да продължа и не мога да се оттегля
Загубил съм толкова много време

Защото това сме ти и аз и всички хора няма да има какво да направят
Няма какво да изгубят
И това сме аз и ти и всички хора
Не знам защо,но не мога да сваля очи от теб

Всички неща, който искам да ти кажа,просто не желаят да излязат от устата ми
Оплитам се в думите си
Ти имаш моето разкрито сърце
Не знам на къде да тръга от тук

Защото това сме ти и аз и всички хора няма да има какво да направят
Няма какво да изгубят
И това сме аз и ти и всички хора
Не знам защо,не мога да сваля очи от теб

Сега имам нещо за теб
Не мога да стоя далеч от тази фигура
Всичко което тя направи е красиво
Всичко което тя направи е правилно

Защото това сме ти и аз и всички хора няма да има какво да направят
Няма какво да изгубят
И това сме аз и ти и всички хора
Не знам защо, не мога да сваля очи от теб
Защото това сме ти и аз и всички хора няма да има какво да направят
Няма да има какво да доказват
И това сме аз и ти и всички хора
Не знам защо, не мога да сваля очи от теб

Кой ден е днес?
И кой месец е?
Този часовник никога до сега не ми се е виждал толкова жив

Още от този изпълнител(и)