Shawn Mendes - Mercy превод на песента


Текст на песента

You've got a hold of me
Don't even know your power
I stand a hundred feet
But I fall when I'm around you
Show me an open door
Then you go and slam it on me
I can't take anymore
I'm saying baby
Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart
I'd drive through the night
Just to be near you baby
Heart open, testified
Tell me that I'm not crazy
I'm not asking for a lot
Just that you're honest with me
My pride is all I got
I'm saying baby
Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I'm a puppet on your strings
And even though you got good intentions
I need you to set me free
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart
Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I'm prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice
Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I'm prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice
Oh, please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I'm a puppet on your string
And even though you got good intentions
I need you to set me free
I'm begging you for mercy, mercy
I'm begging you, (on my heart) begging you please baby
I'm begging you for mercy, mercy
Oh, I'm begging you, (on my heart) I'm begging you, yeah
[Humming]
Превод

Имаш контрол над мен,
дори не знаеш силата си
Извървявам стотици крачки,
но падам, когато съм около теб
Показваш ми отворена врата,
а след това я затръшваш в лицето ми
Не мога да понеса повече
Казвам, скъпа
Моля те, имай милост към мен
Бъди по-внимателна със сърцето ми
Въпреки, че не искаш да ме нараниш
Продължаваш да ме разкъсваш
Моля те, имай милост, милост към сърцето ми
Моля те, имай милост, милост към сърцето ми
Ще карам през нощта
Само за да бъда близо до теб, скъпа
Натежава на сърцето ми и трябва да се уверя
Кажи ми, че не съм луд
Не искам много,
а просто да си честна с мен
Гордостта ми е всичко, което имам
Казвам, скъпа
Моля те, имай милост към мен
Бъди внимателна със сърцето ми
Въпреки, че не искаш да ме нараниш
Продължаваш да ме разкъсваш
Моля те, имай милост към мен
Аз съм кукла на твоят конец
И въпреки, че имаш добри намерения
Имам нужда да ме освободиш
Моля те, имай милост, милост към сърцето ми
Моля те, имай милост, милост към сърцето ми
Изразходвам целият въздух от дробовете си,
разкъсвам кожата от костите си
Готов съм да пожертвам животът си
С радост ще го направя два пъти
Изразходвам целият въздух от дробовете си,
разкъсвам кожата от костите си
Готов съм да пожертвам животът си
С радост ще го направя два пъти
Моля те, имай милост към мен
Бъди внимателна със сърцето ми
Въпреки, че не искаш да ме нараниш
Продължаваш да ме разкъсваш
Имай милост към мен
Аз съм кукла на твоят конец
И въпреки, че имаш добри намерения
Имам нужда да ме освободиш
Умолявам те за милост, милост
Умолявам те, умолявам те, моля те, скъпа
Умолявам те за милост, милост
Умолявам те, умолявам те

Още от този изпълнител(и)