James Morrison - I Won't Let You Go превод на песента


Текст на песента

When it's black,
Take a little time to hold yourself,
Take a little time to feel around,
Before it's gone,
You won't let go,
But you still keep on falling down,
Remember how you saved me now,
From all of my wrongs, yeah,
If there's love just feel it,
If there's life we'll see it,
This is no time to be alone, alone, yeah,
I, wont let you go,
Say those words,
Say those words like there's nothing else,
Close your eyes and you might believe,
That there is some way out yeah,
Open up,
Open up your heart to me now,
Let it all come pouring out,
Theres nothing I can't take,
If there's love just feel it,
And if there's life we'll see it,
This aint no time to be alone, alone, yeah
I, wont let you go,
If your sky is falling,
Just take my hand and hold it,
You don't have to be alone, alone, yeah,
I, won't let you go,
And if you feel the fading of the light,
And you're too weak to carry on the fight,
And all your friends that you count on have
disappeared,
I'll be here, not gone, forever, holding on, Oh,
If there's love just feel it,
And if there's life we'll see it,
This aint no time to be alone, alone, yeah,
I, wont let you go,
If your sky is falling,
Just take my hand and hold it,
You don't have to be alone, alone, yeah,
I won't let you go,
I wont let you go, I wont let, x2,
I won't let you go x2,
Превод

Когато е тъмно,
дай си малко време да се съвземеш,
дай си малко време да се осъзнаеш
преди да е си е отишло,
Няма да си тръгнеш,
но продължаваш да падаш,
спомни си как ме спаси,
от всичките ми грешки,
Ако там има любов,почувствай я,
Ако там има живот,ще видим
Не е време да си сама,сама,да,
Аз няма да те оставя да си отидеш
Кажи тези думи,
Кажи тези думи сякаш няма никой друг,
Затвори си очите и може да повярваш,
че има някакъв път
Отвори,
Отвори сърцето си за мен сега,
Излей всичко навън,
Няма нищо което не мога да понеса
Ако там има любов,почувствай я,
Ако там има живот,ще видим
Не е време да си сама,сама,да,
Аз няма да те оставя да си отидеш
Ако небето ти пада,
Просто хвани моята ръка и я дръж здраво,
Не е нужно да си сама,сама
Аз няма да те оставя да си тръгнеш
И ако усещаш,че светлината изчезва
И си твърде слаба за да продължиш да се бориш
И всичките ти приятели,на които разчиташ,за изчезнали
Аз ще бъда тук,ще остана,завинаги,подкрепяйки те
Ако там има любов,почувствай я,
Ако там има живот,ще видим
Не е време да си сама,сама,да,
Аз няма да те оставя да си отидеш
Ако небето ти пада,
Просто хвани моята ръка и я дръж здраво,
Не е нужно да си сама,сама
Аз няма да те оставя да си тръгнеш
Аз няма да те оставя да си тръгнеш,няма да те оставя х2
Аз няма да те оставя да си тръгнеш х2

Още от този изпълнител(и)