Anastacia и Ben Moody - Everything Burns превод на песента


Текст на песента

(Anastacia):She sits in her corner,
Singing herself to sleep
Wrapped in all of the promises
That no one seems to keep
She no longer cries to herself
No tears left to wash away
Just diaries of empty pages
Feelings gone astray
But she will sing...
(CHORUS: Anastacia & Ben Moody):
'Till everything burns,
While everyone screams,
Burning their lies,
Burning my dreams
All of this hate
And all of this pain
I'll burn it all down,
As my anger reigns,
'Till everything burns
(Anastacia):
Ohh, oh...
(Ben Moody):
Walking through life, unnoticed
Knowing that no one cares
Too consumed in their masquerade,
No one sees her there
And still she sings...
(CHORUS: Anastacia & Ben Moody):
'Till everything burns,
While everyone screams,
Burning their lies,
Burning my dreams
All of this hate
And all of this pain
I'll burn it all down,
As my anger reigns,
Til everything -
(RANDOM: Anastacia & Ben Moody):
(Yeah) Burns
Everything burns
(Everything burns)
Everything burns
Watching it all fade away
(All fade away)
Everyone scream,
Everyone scream...
(Watching it all fade away)
Ohhh, oh...
Everything burns
(While everyone screams,)
Burning their lies,
Burning my dreams
(All of this hate)
And all of this pain
I'll burn it all down,
As my anger reigns,
'Till everything burns
(Everything burns)
Watching it all fade away
(Ohhh, ohh...)
(Everything burns)
Watching it all fade away...
Превод

Всичко гори
Тя седи в своя ъгъл.
Пее си, за да заспи,
обвита от хиляди обещания
и изглежда няма за кого да се хване.
Тя вече не плаче за себе си.
Не останаха повече сълзи за изплакване.
Само дневници с празни страници.
Чувствата се разпръсват,
но тя ще продължи да пее.
Докато всичко гори.
Докато всички крещят.
Лъжите им изгарят.
Мечите ми изгарят.
Цялата тази омраза
и всичката тази болка
ще ги изгоря,
тъй като гневът ме ръководи.
Докато всичко гори.
Незабележимо вървя през живота,
знаейки, че никой не го е грижа,
напълно погълнати от своя маскарад.
Никой не я забелязва,
а тя все още пее.
Докато всичко гори.
Всичко гори.
(Всичко гори)
Всичко гори.
Наблюдавайки как всичко умира.
(Всичко изчезва)
Всеки крещи.
Всеки крещи.
(Наблюдвайки как всичко умира)

Още от този изпълнител(и)