Blackmore's Night - Be mine tonight превод на песента


Текст на песента

Be mine tonight,
We'll travel through all our memories,
In our own little space in time,
You've always been mine...
Through the years,
I feel your love beside me
Through the laughter and the tears,
You've conquered all my fears...
So many stories,
So many treasures,
So much our lives have shared...
We've done it all and we've done it together,
You know I've always cared...
In this heart,
There'll never be another,
You have made my life complete,
Our love is like a dream...
Take my hand,
Nothing can come between us,
We were always meant to be,
Forever, you and me...
In my eyes,
Your face is always before me,
Our souls are now as one...
We've only just begun
Превод

Бъди мой довечера,
Ще пътуваме през всички наши спомени,
В нашето собствено малко пространство във времето,
Ти винаги си ми принадлежал...
През годините,
Чувствам твоята любов до мен
През смеха и сълзите,
Ти завладя всички мои страхове...
Толкова много истории,
Толкова много съкровища,
Толкова много споделиха нашите животи...
Ние постигнахме всичко и го направихме заедно,
Знаеш, че винаги съм била насреща...
В това сърце,
Никога няма да има друго,
Ти изпълни живота ми,
Нашата любов е като мечта...
Вземи ръката ми,
Нищо не може да застане между нас,
Ние сме обречени да бъдем заедно,
Завинаги ти и аз...
В моите очи,
Твоето лице винаги е пред мен,
Нашите души са слети в една...
Те първа всичко започва!

Още от този изпълнител(и)