Blackmore's Night - Home Again превод на песента


Текст на песента

I've been many places
I've travelled 'round the world
Always on the search for something new
But what does it matter
When all the roads I've crossed
Always seem to lead back to you...
Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again
Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again
When you play with fire
Sometimes you get burned
It happens when you take a chance or two
But time is never wasted
When you've lived and learned
And in time it all comes back to you...
Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again
And when I got weary
I'd sit a while and rest
Memories invading my mind
All the things I'd treasured
The ones I'd loved the best
Were the things that I'd left behind....
Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again
Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again
lalalalalala....Oh, it's good to be back home again
lalalalalala....Oh, it's good to be back home again
Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again
Dancing in the moonlight
Singing in the rain...
Oh, it's good to be back home again
Превод

Била съм на много места
Пътувала съм по целия свят
Винаги търсейки нещо ново
Но какво се случва
Когато съм пресякла всички пътища
Изглежда че винаги се връщам при теб...
Старите познати лица
Всеки, който срещаш
Следвайки пътищата на твоята земя
Паветата и фенерите
Минавайки по всяка улица
Ми се внушава да се прибера вкъщи
Танцувайки на лунна светлина
Пеейки в дъжда
О, хубаво е да бъдеш вкъщи отново
Смеейки се под слънцето
Бягайки по алеята
О, колко е хубаво да бъдеш вкъщи отново
Когато играеш с огъня
Понякога се изгаряш
случва се когато поемаш един или друг риск
Но времето никога не е изгубено
Когато си живял и учил
И от време на време всичко идва обратно при теб...
Танцувайки на лунна светлина
Пеейки в дъжда
О, хубаво е да бъдеш вкъщи отново
Смеейки се под слънцето
Бягайки по алеята
О, колко е хубаво да бъдеш вкъщи отново
И когато се чувствам отегчена и изморена
Сядам за малка почивка
Спомените връхлитат съзнанието ми
Всички неща, които съм притежавала
Тези, които съм обичала най-много
Са нещата, които съм оставила зад гърба си...
Старите познати лица
Всеки, който срещаш
Следвайки пътищата на твоята земя
Паветата и фенерите
Минавайки по всяка улица
Ми се внушава да се прибера вкъщи
Танцувайки на лунна светлина
Пеейки в дъжда
О, хубаво е да бъдеш вкъщи отново
Смеейки се под слънцето
Бягайки по алеята
О, колко е хубаво да бъдеш вкъщи отново
лалалалала... О, хубаво е да бъдеш вкъщи отново
лалалалала... О, хубаво е да бъдеш вкъщи отново
Танцувайки на лунна светлина
Пеейки в дъжда
О, хубаво е да бъдеш вкъщи отново
Смеейки се под слънцето
Бягайки по алеята
О, колко е хубаво да бъдеш вкъщи отново
Танцувайки на лунна светлина
Пеейки в дъжда
О, колко е хубаво да бъдеш вкъщи отново

Още от този изпълнител(и)