Сигнал - Довиждане


Текст на песента

Припев:
Довиждане, довиждане,
предпоследната сричка е да.
Довиждане, довиждане,
но последната сричка е не.
Става пуста вечерта,
когато ти си тръгваш,
става черна вечерта,
защото теб те няма,
става пълна вечерта
със толкова въпроси
Всъщност само с един -
дали да или не
крие твоето довиждане,
твоето пълно с обещание довиждане /2x
Припев:...
Става пуста вечерта,
когато ти си тръгваш,
става черна вечерта,
защото теб те няма,
става пълна вечерта
със толкова въпроси
Всъщност само с един -
дали да или не
крие твоето довиждане,
твоето пълно с обещание довиждане...
Всъщност само с един -
дали да или не
крие твоето довиждане,
твоето пълно с обещание довиждане /2x/

Още от този изпълнител(и)