Сигнал - Да Или Не


Текст на песента

Аз те търся‚ но не идваш ти‚
имаш сили‚ знам, но нали
променен съм аз‚ вече друг съм аз‚
моля те, не идвай‚ друг съм аз сега.
Стар приятел‚ с който ти делиш
всяка тайна‚ но днес, уви‚
променен съм аз‚ вече друг съм аз‚
моля те, не идвай‚ друг съм аз сега.
Ти, може би, търсиш във мен само сърдечност.
Но аз уви влюбен съм в теб.
Само с да или не аз знам ще отговориш‚
да или не, вратата ще отвориш‚
да или не‚ кое ще е не зная‚
да или не, начало или края.

Още от този изпълнител(и)