Scorpions - We Built This House превод на песента


Текст на песента

We built this house on a rock
Love is the glue that holds us together
Faith and believing is the key, this door of forever
Baby You and I
We're every reason on earth
Now and again it's always us against the world
Against the world
When the rain fell
And the flood came
And the wind blew hard like a hammer on these walls
We didn't crack, or break, or fall
We built this house on a rock (ooh)
This house on a rock (ooh)
And there is a time to face stormy weather
But we are always standing strong, a lifetime together
Baby You and I
We don't regret anything
Now it's the two of us again against the wind
Against the wind
When the rain fell
And the flood came
And the wind blew hard like a hammer on these walls
We didn't crack, or break, or fall
We built this house on a rock (ooh)
This house on a rock (ooh)
Brick by brick we have set it up
Oh man if these walls could talk
Bit by bit based it on trust
We gave it all we got
When the rain fell
and the flood came
and the wind blew hard like a hammer on these walls
We didn't crack, or break, or fall
We built this house on a rock (ooh)
This house on a rock (ooh)
We built this house on a rock (ooh)
Превод

Любовта е лепилото, което ни крепи заедно
Доверието и вярата са ключът, тази врата на вечността
Скъпа, ти и аз
Ние сме всяка причина на този свят
Сега и отново, винаги е било „ние срещу света“
Срещу света
Когато дъждът валеше
И наводнението дойде
И вятърът блъскаше като чук по тези стени
Ние не рухнахме, се пречупихме, нито паднахме
Построихме тази къща върху скала
Върху скала
И понякога идва време да погледнеш бурята в лицето
Но ние винаги оставаме силни, цял живот заедно
Скъпа, ти и аз
Ние не съжаляваме за нищо
Сега сме ти и аз срещу вятъра
Срещу вятъра
Когато дъждът валеше
И наводнението дойде
И вятърът блъскаше като чук по тези стени
Ние не рухнахме, се пречупихме, нито паднахме
Построихме тази къща върху скала
Върху скала
Издигнахме я тухла по тухла
О, човече, ако тези стени можеха да говорят
Малко по малко, осланяйки се на доверие,
Вложихме всичко, което имахме
Когато дъждът валеше
И наводнението дойде
И вятърът блъскаше като чук по тези стени
Ние не рухнахме, се пречупихме, нито паднахме
Построихме тази къща върху скала
Върху скала
Построихме тази къща върху скала

Още от този изпълнител(и)