Timbaland и OneRepublic - Apologize превод на песента


Текст на песента

I'm holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
I'm hearin what you say but I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around, and say...
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothin new - yeah yeah
I loved you with a fire red-
Now it's turning blue, and you say...
"Sorry" like the angel heaven let me think was you
But I'm afraid...
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
It's too late to apologize, yeah
I said it's too late to apologize, yeah-
I'm holdin on your rope, got me ten feet off the ground...
Превод

Вися на твоето въже,
десет стъпки над земята.
Чувам какво ми казваш, но просто не мога да го осмисля.
Казваш ми, че се нуждаеш от мен,
след това ме сваляш на земята, но почакай
Казваш, че съжаляваш,
Не помисли ли, че ще се обърна и ще кажа
Прекалено късно е за извинения, твърде късно.
Казах, късно е за извинения, прекалено късно е.
Ще опитам отново, ще падна,
ще го направя за теб.
Имам нужда от теб, както сърцето има нужда да тупти,
но това не е нищо ново.
Обичах те с чевен пламък
сега се превръща в син, а ти казваш
"съжалявам", като райски ангел, помислех, че си ти,
но съм уплашен...
Прекалено късно е за извинения, твърде късно.
Казах, късно е за извинения, прекалено късно е.
Прекалено късно е за извинения, твърде късно.
Казах, късно е за извинения, прекалено късно е.
Прекалено късно е за извинения.
Казах, късно е за извинения.
Вися на твоето въже, десет стъпки над земята...

Още от този изпълнител(и)