R.E.M. - Losing My Religion превод на песента


Текст на песента

Oh, life is bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I've said too much
I set it up
(chorus)
That's me in the corner
That's me in the spotlight, I'm
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
Every whisper
Of every waking hour I'm
Choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt lost and blinded fool, fool
Oh no, I've said too much
I set it up
Consider this
Consider this
The hint of the century
Consider this
The slip that brought me
To my knees failed
What if all these fantasies
Come flailing around
Now I've said too much
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
But that was just a dream
That was just a dream
(repeat chorus)
But that was just a dream
Try, cry, why try?
That was just a dream
Just a dream, just a dream
Dream
Превод

О, животът е по-голям
По-голям е от теб
А ти не си мен
Дължините, които ще измина
Отдалечеността в очите ти
О, не, казах твърде много
Нагласих го
(припев)
Това съм аз в ъгъла
Това съм аз под прожектора, аз
губя своята вяра
Опитвайки се да не изостана от теб
И не знам дали мога да се справя
О, не, казах твърде много
А не съм казал достатъчно
Помислих си, че те чух да се смееш
Помислих си, че те чух да пееш
Мисля, че си помислих, че те видях да се опитваш
Всеки шепот
На всеки буден час аз
Избирам своите изповеди
Опитвайки се да те наглеждам
Като наранен, изгубен и заслепен глупак, глупак
О, не, казах твърде много
Нагласих го
Обмисли това
Обмисли това
Загатването на века
Обмисли това
Подхлъзването, което ме постави
На колене провален
Какво, ако всички тези фантазии
Дойдат да вършеят наоколо
Сега казах твърде много
Помислих си, че те чух да се смееш
Помислих си, че те чух да пееш
Мисля, че си помислих, че те видях да се опитваш
Но това беше само сън/мечта
Това беше просто сън
(припевът се повтаря)
Но това беше само сън
Опитай, плачи, защо, опитай?
Това беше просто сън
просто сън
Сън

Още от този изпълнител(и)