W.A.S.P. - What I'll never find превод на песента


Текст на песента

Time to go away
Down a road I cannot hide
Will I have no name?
For destiny's I cannot find
Will I wander alone?
Forever's lonely road of time
Am I looking for what
I'll never find?
Did you call my name?
I will be leaving from this dream
Can you feel the pain
Slowly leaving me?
Will you hold my hand
And ease me to the other side?
Am I looking for what
I'll never find?
Can you hear me?
Can you hear me in the night?
Will you feel me
If you leave me will I cry?
Can you hear me?
Can you feel me say goodbye?
Превод

Време настъпи да си отида . . .
Да тръгна по пътя си . . .
. . . не мога да го скрия . . .
Ще имам ли име . . .
. . . или не . . .?
Но съдбата ми е нещо,
което не мога да открия . . .
Ще скитам ли сам . . .
. . . по самотния път на вечността?
Търся ли това,
което никога не ще открия?
Можеш ли да ме чуеш?
Можеш ли да ме чуеш . . .
. . . през нощта . . .
Ще ме усетиш ли . . . ?
Ако ме напуснеш . . .
Ако заплача . . .
. . . ще можеш ли да ме чуеш?
Можеш ли да ме усетиш . . .
Кажи "Сбогом" . . .
Изрече ли името ми?
Аз ще напусна тази мечта . . .
Усещаш ли как болката . . .
. . . бавно ме напуска . . .
Ще подържиш ли ръката ми . . . ?
И да улесниш пътя ми . . .
. . . към другата страна . . .
Търся ли това . . .
. . . което никога не ще открия?
Можеш ли да ме чуеш . . .?
Можеш ли да ме чуеш . . .
. . . през нощта . . .?
Ще ме усетиш ли . . .
. . . ако ме напуснеш?
Ако заплача . . .
. . . ще можеш ли да ме чуеш . . .?
Можеш ли да ме усетиш . . .?
Кажи "Сбогом" . . .
Търся ли това . . .
. . . никога не ще открия?
Можеш ли да ме чуеш . . .?
Можеш ли да ме чуеш . . .
. . . през нощта?
Ще ме усетиш ли . . .
. . . ако ме напуснеш?
Ако заплача . . .
. . . ще ме чуеш ли?
Можеш ли да ме усетиш . . .?
Кажи "Сбогом" . . .
Аз съм съвсем сам . . .
. . . съвсем сам . . .
. . . съвсем сам . . .
Аз съм съвсем сам . . .
. . . съвсем сам . . .
. . . съвсем сам . . .
Аз съм съвсем сам . . .

Още от този изпълнител(и)