Pink Floyd - Another Brick in the Wall ( part 1 ) превод на песента


Текст на песента

Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
Snapshot in the family album
Daddy what else did you leave for me?
Daddy, what'd'ja leave behind for me?!?
All in all it was just a brick in the wall.
All in all it was all just bricks in the wall.
"You! Yes, you! Stand still laddy!"
Превод

Татко пътува през океана
Оставяки само спомен
Снимка в семейният албум
Татко какво друго ми остави?
Татко, както ще оставиш за мен?!?
Всичко на всичко това е просто тухла в стената.
Всичко на всичко това е само поредната тухла в стената.
"Ти! Да, ти! Застани до дамата!"

Още от този изпълнител(и)