Bon Jovi - Always превод на песента


Текст на песента

This romeo is bleeding
But you cant see his blood
Its nothing but some feelings
That this old dog kicked up
Its been raining since you left me
Now Im drowning in the flood
You see Ive always been a fighter
But without you I give up
Now I cant sing a love song
Like the way its meant to be
Well, I guess Im not that good anymore
But baby, thats just me
And I will love you, baby - always
And Ill be there forever and a day - always
Ill be there till the stars dont shine
Till the heavens burst and
The words dont rhyme
And I know when I die, youll be on my mind
And Ill love you - always
Now your pictures that you left behind
Are just memories of a different life
Some that made us laugh, some that made us cry
One that made you have to say goodbye
What Id give to run my fingers through your hair
To touch your lips, to hold you near
When you say your prayers try to understand
Ive made mistakes, Im just a man
When he holds you close, when he pulls you near
When he says the words youve been needing to hear
Ill wish I was him cause those words are mine
To say to you till the end of time
Yeah, I will love you baby - always
And Ill be there forever and a day - always
If you told me to cry for you
I could
If you told me to die for you
I would
Take a look at my face
Theres no price I wont pay
To say these words to you
Well, there aint no luck
In these loaded dice
But baby if you give me just one more try
We can pack up our old dreams
And our old lives
Well find a place where the sun still shines
And I will love you, baby - always
And Ill be there forever and a day - always
Ill be there till the stars dont shine
Till the heavens burst and
The words dont rhyme
And I know when I die, youll be on my mind
And Ill love you - always
Превод

Винаги
Този ромео кърви
Но ти не можеш да видиш кръвта му
Това са само просто някакви си чуства
Които това старо куче "изхвърля"
Вали откакто ме напусна
Сега се давя в пороя
Разбираш ли,че винаги съм бил борец
Но без теб, съм се отказал да се боря
Не мога да изпея любовна песен
Както би трябвало да бъде
Е,вероятно несум толкова добър вече
Но скъпа,това съм просто аз
И аз,ще те обичам,скъпа-Винаги
Ще бъда до теб завинаги и само ден-Винаги
Ше бъда до теб докато звездите спрат да светят
Докато рая изгори
И думите спрат да се римуват
И знам,че когато умра Ти ще си в моето съзнание
И ще те обичам-Винаги
Сега снимките който си изоставила
Са просто спомени за различен живот
Някои които ни караха да се смеем,други които ни караха да плачем
И онази която те принуди да кажеш сбогом
Какво ли не бих дал да прокарам пръсти през косата ти
Да докосна устните ти,Да те притисна до мен
Когато си казваш молитвите,се опитай да разбереш
Правил съм грешки,просто човек съм
Когато той те държи до себе си,когато те притиска
Когато казва думите,които имаш нужда да чуеш
Иска ми се Аз да съм той,защото тези думи са мои
За да ти ги казвам,до края на времето
Да,Аз ще те обичам скъпа-Винаги
И ще бъда до теб завинаги и само ден-Винаги
Ако ми кажеш да плача за теб-
бих
Ако ми кажеш да умра за теб-
бих го направил
Погледни лицето ми
Няма цена която не бих платил
Да ти кажа тези думи
Когато няма късмет
В тези нагласени зарове
Но скъпа ако ми дадеш само оше един шанс
Можем да си вземем старите мечти
И старите животи
Ще намерим място,където слънцето все още грее
И аз,ще те обичам,скъпа-Винаги
Ще бъда до теб завинаги и само ден-Винаги
Ше бъда до теб докато звездите спрат да светят
Докато рая изгори
И думите спрат да се римуват
И знам,че когато умра Ти ще си в моето съзнание
И ще те обичам-Винаги

Още от този изпълнител(и)