Aerosmith - Amazing превод на песента


Текст на песента

I kept the right ones out
And let the wrong ones in
Had an angel of mercy to see me through all my sins
There were times in my life
When I was goin' insane
Tryin' to walk through
The pain
When I lost my grip
And I hit the floor
Yeah, I thought I could leave but couldn't get out the door
I was so sick and tired
Of a livin' a lie
I was wishin' that I
Would die
It's Amazing
With the blink of an eye you finally see the light
It's Amazing
When the moment arrives that you know you'll be alright
It's Amazing
And I'm sayin' a prayer for the desperate hearts tonight
That one last shot's a Permanent Vacation
And how high can you fly with broken wings?
Life's a journey not a destination
And I just can't tell just what tomorrow brings
You have to learn to crawl
Before you learn to walk
But I just couldn't liten to all that righteous talk
I was out on the street,
Just a tryin' to survive
It's Amazing
With the blink of an eye you finally see the light
It's Amazing
When the moment arrives that you know you'll be alright
It's Amazing
And I'm sayin' a prayer for the desperate hearts tonight
Превод

Оставих правилното отвън
И допуснах грешното вътре
Имах Ангел на милосърдието за да изкупи греховете ми
Имаше времена в живота ми
Когато полудявах
Опитвах се да подмина
Болката
Когато се отпуснах
И паднах на земята
Да, мислех си, че ще мога да замина, но не можах да изляза от вратата
Дошло ми е до гуша
От живот в лъжа
Искаше ми се
да умра
Удивително е
С премигване най-накрая видя светлината
Удивително е
Когато моментът дойде знаеш, че ще бъдеш добре
Удивително е
И казвам молитва за отчаяните сърца тази нощ
Този последен изстрел е дълготрайна ваканция
И колко високо можеш да летиш със счупени криле
Живота е пътешествие не предназначение
И просто не мога да кажа какво ще донесе утре...
Трябва да се научиш да пълзиш
Преди да се научиш да ходиш
Но просто не можех да слушам всички тези праведни приказки, о да...
Бях навън на улицата....
Просто опитвайки се да оцелея...
Удивително е
С премигване най-накрая видя светлината
Удивително е
Когато моментът дойде знаеш, че ще бъдеш добре
Удивително е
И казвам молитва за отчаяните сърца тази нощ

Още от този изпълнител(и)