Uriah Heep - Sympathy превод на песента


Текст на песента

Sympathy just doesnt mean
That much to me
Compassions not
The fashion in my mind
And if youre looking for
A shoulder to cry on
Dont turn your head my way
cause Id rather have
My music any day
You and I are
Masters of our destiny
We look for consolation all the time
Until we find out things are not
What they were meant to be, oh no
And if it doesnt suit our mood
Well call it crime
Dedications not an obligation
Or a figment of
Someones imagination
Its the only way they say
To live from day to day
To make each passing way
A small sensation
Dreams are the possession of
The simple man
Reality the fantasy of youth
But living is a problem that
Is common to us all
With love the only
Common road to truth
Превод

СЪЧУВСТВИЕ
Съчувствието просто не значи
толкова много за мен.
Състраданието не е
на мода в мозъка ми.
И ако търсиш
Рамо, на което да плачеш,
не се обръщай към мен,
защото по-скоро бих
останал с музиката.
Ти и аз –
господари на съдбата си,
търсим утеха през цялото време,
докато не намерим неща, които не са
това, което е трябвало да бъдат. О, не!
И ако това не ни се понрави,
го наричаме престъпление.
Предаността не е задължение,
нито измислица на
нечие въобръжение.
Тя е единствения начин да кажат,
че живеят ден за ден,
за да направят от всеки път
малка сензация.
Мечтите са за
простия човек.
Реалността е фантазията на младите.
Но животът е проблем,
познат на всички ни.
Любовта е единственият
път към истината.

Още от този изпълнител(и)