Scorpions - No One Like You превод на песента


Текст на песента

Girl, its been a long time that weve been apart
Much too long for a man who needs love
I miss you since Ive been away
Babe, it wasnt easy to leave you alone
Its getting harder each time that I go
If I had the choice, I would stay
Theres no one like you
I cant wait for the nights with you
I imagine the things we do
I just wanna be loved by you
No one like you
I cant wait for the nights with you
I imagine the things we do
I just wanna be loved by you
Girl, there are really no words strong enough
To describe all my longing for love
I dont want my feelings restrained
Ooh, babe, I just need you like never before
Just imagine youd come through this door
Youd take all my sorrow away
Theres no one like you
I cant wait for the nights with you
I imagine the things we do
I just wanna be loved by you
No one like you
I cant wait for the nights with you
I imagine the things we do
I just wanna be loved by you
No one like you
Превод

Момиче, мина толкова време откакто не сме заедно
Толкова много време за мъж, който се нуждае от любов
Липсваш ми откакто съм си тръгнал
Скъпа, не беше лесно да те оставя сама
Става все по-трудно с всеки изминал момент
Ако имах избор, щях да остана
Няма друга като теб
Не мога да чакам да прекарвам нощите с теб
Представям си нещата, които ще правим
Искам да бъда обичан от теб
Никой не е като теб
Не мога да чакам да прекарвам нощите с теб
Представям си нещата, които ще правим
Просто искам да бъда обичан от теб
Момиче, наистина няма толкова силни думи
Да опиша как копнея за любов
Не искам чувствата ми да бъдат задържани
О, скъпа, искам те както никога преди
Просто си представям как влизаш през тази врата
И отнасяш цялата ми скръб
Няма друга като теб
Не мога да чакам да прекарвам нощите с теб
Представям си нещата, които ще правим
Искам да бъда обичан от теб
Никой не е като теб
Не мога да чакам да прекарвам нощите с теб
Представям си нещата, които ще правим
Просто искам да бъда обичан от теб
Никой не е като теб

Още от този изпълнител(и)