Pink - Just Give me a Reason превод на песента


Текст на песента

Right from the start
You were a thief
you stole my heart
And I your willing victim
I let you see the parts of me
That weren't all that pretty
And with every touch you fixed them
Now you've been talking in your sleep
Oh oh
Things you never say to me
Oh oh
Tell me that you've had enogh
Of our love, our love
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken,
just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars
on our hearts
We're not broken just bent
And we can learn to love again
Im sorry i don't understand
Where all of this is coming from
I thought that we were fine
[oh, we had everything]
Your head is running wild again
My dear we still have everythin`
And it's all in your mind
[yeah, but this is happenin`]
You've been havin` real bad dreams
Oh oh
You used to lie so close to me
Oh oh
There's nothing more than empty sheets
between our love, our love
Oh, our love, our love
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken,
just bent
And we can learn to love again
I never stopped
You're still written in the scars
on my heart
You're not broken, just bent
And we can learn to love again
Oh, tear ducts and rust
I'll fix it for us
We're collecting dust
But our love's enough
You're holding it in
You're pouring a drink
No nothing is as bad as it seems
We'll come clean
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken,
just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars
on our hearts
We're not broken, just bent
And we can learn to love again
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken,
just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars
on our hearts
We're not broken, just bent
And we can learn to love again
Oh, we can learn to love again
Oh, we can learn to love again
Ohhh
That we're not broken, just bent
And we can learn to love again
Превод

http://lyricstranslate.com
Още от началото
Ти беше крадец
Открадна сърцето ми и
Аз съм твоя жертва с охота
Позволих ти да видиш онези неща от мен,
Които не бяха толкова красиви.
И с всяко докосване ги оправяше.
Сега говориш, докато спиш, о, о,
Нещата, които никога не ми казваш, о, о,
Казваш ми, че си се наситил на
Нашата любов, нашата любов
Просто ми дай причина,
Дори и минимална ще бъде достатъчна
Просто секунда, не сме се пречупили, само малко сме се огънали
Просто да се опитаме, можем да се научим да обичаме отново
То е сред звездите
Отпечатано е в сърцата ни
Не сме се пречупили, само малко сме се огънали
И можем да се научим да обичаме отново
Съжалявам, че не разбрах
Откъде дойде всичко
Мислех, че сме добре, (О, имахме всичко)
Ти отново полудя
Скъпи, ние все още имаме всичко
Ти си въобразяваш. (Да, но това се случва)
Сънуваш кошмари, о, о,
Преди лежеше толкова близо до мен, о, о,
Сега няма нищо, освен празни чаршафи
Между любовта ни, любовта ни
Ох, нашата любов, нашата любов
Просто ми дай причина,
Дори и минимална ще бъде достатъчна
Просто секунда, не сме се пречупили, само малко сме се огънали
Просто да се опитаме, можем да се научим да обичаме отново
Никога не спирам
Отпечатан си в сърцето ми
Не си се пречупил, само малко си се огънал
И можем да се научим да обичаме отново
О, потоци от сълзи и ръжда
Ще ги изтрия, заради нас
Събираме прах,
Но любовта ни е достатъчна.
Спираме го сега,
Ти си наливаш питие
Не, нищо не е толкова лошо, колкото изглежда
Ще се пречистим
Просто ми дай причина,
Дори и минимална ще бъде достатъчна
Просто секунда, не сме се пречупили, само малко сме се огънали
Просто да се опитаме, можем да се научим да обичаме отново
То е сред звездите
Отпечатано е в сърцата ни
Не сме се пречупили, само малко сме се огънали
И можем да се научим да обичаме отново
Просто ми дай причина,
Дори и минимална ще бъде достатъчна
Просто секунда, не сме се пречупили, само малко сме се огънали
Просто да се опитаме, можем да се научим да обичаме отново
То е сред звездите
Отпечатано е в сърцата ни
Не сме се пречупили, само малко сме се огънали
И можем да се научим да обичаме отново
О, можем да се научим да обичаме отново
О, можем да се научим да обичаме отново
О, не сме се пречупили, само малко сме се огънали
И можем да се научим да обичаме отново

Още от този изпълнител(и)