Pink Floyd - If превод на песента


Текст на песента

If I were a swan, I'd be gone.
If I were a train, I'd be late.
And if I were a good man,
I'd talk with you
More often than I do.
If I were to sleep, I could dream.
If I were afraid, I could hide.
If I go insane, please don't put
Your wires in my brain.
If I were the moon, I'd be cool.
If I were a rule, I would bend.
If I were a good man, I'd understand
The spaces between friends.
If I were alone, I would cry.
And if I were with you, I'd be home and dry.
And if I go insane,
Will you still let me join in with the game?
If I were a swan, I'd be gone.
If I were a train, I'd be late again.
If I were a good man,
I'd talk with you
More often than I do.
Превод

Ако бях лебед, щях да съм умиращ.
Ако бях влак, щях да съм закъснял.
И ако можех да бъда добър човек,
щях да разговарям с теб
по-често отколкото го правя.
Ако бях заспал, можех да сънувам.
Ако бях уплашен, можех да се скрия.
Ако полудея, моля те не ме прави твоя марионетка.
Ако бях луна, щях да бъда студена.
Ако бях решение, щях да съм променливо.
Ако бях добър човек,
щях да разбирам разстоянието между приятелите.
Ако бях сам, можех да плача.
И ако бях с теб, можех да съм в къщи изжаднял.
И ако полудея,
ще ми позволиш ли да остана още в играта?
Ако бях лебед, щях да съм умиращ.
Ако бях влак, щях да съм закъснял.
И ако дях добър човек,
щях да разговарям с теб
по-често отколкото го правя.

Още от този изпълнител(и)