Rainbow - Tearin Out My Heart превод на песента


Текст на песента

First time I saw your face
By your side was the only place
That I would wanna be
Sometimes and I don't know why
Love can come or it can pass you by
Now you take all the love you gave to me
(You take it from me)
You're tearin' out my heart
Oh -
Never thought I'd see the day
You would throw my love away
And oh... it's killing me
One thing you'll never know
How it hurts to let you go...
As you turn and walk away from me...
(Walk away)
You're tearin' out me heart
Feel like I been ripped apart
You're tearin' out my heart...
Daybreaks, I try to be free
But your memory is haunting me
Oh - there's nothing I can do
All alone in the candlelight
I see your face again tonight
And I feel all the emptiness without you
(Without you) tearin' out my heart
Oh, I feel like I been ripped apart
Tearin' out my heart...
Whoa... my heart
Превод

Разкъсваш сърцето ми
Първия път щом зърнах лицето ти
да бъда до теб - там
бих искал да бъда.
Понякога и не знам защо
Любовта идва и си отива.
Сега ти отне всичката любов, с която ме бе дарила.
(отне ми я)
Разкъсваш сърцето ми...
Никога не подозирах, че ще настъпи деня,
в който ти ще отхвърлиш любовта ми
и...о...това ме убива.
Едно нещо никога не ще научиш -
колко ме боли да те оставя да си отидеш,
когато се обърна и се отдалечаваш от мен...
(отдалечаваш се)
Разкъсваш сърцето ми...
Чувствам се разкъсан на парченца...
Разкъсваш сърцето ми...
Зазорява се, опитвам се да се чувствам свободен,
но споменът за теб ме преследва,
о - нищо не мога да направя.
Сам в здрача,
виждам лицето ти повторно тази вечер
и чувствам всичката празнота без теб
(без теб) разкъсваш сърцето ми...
о,чувствам се разкъсан на парченца...
разкъсваш сърцето ми...
о...сърцето ми...

Още от този изпълнител(и)