Guns N' Roses - You Could Be Mine превод на песента


Текст на песента


I'm a cold heartbreaker
Fit ta burn and I'll rip your heart in two
An I'll leave you lyin' on the bed with your ass in the air
I'll be out the door before ya wake
It's nuthin' new ta you
'Cause I think *we've seen that movie too

'Cause you could be mine
But you're way out of line
With your bitch slap rappin'
And your cocaine tongue
You get nuthin' done
I said you could be mine

Now holidays come and then they go
It's nothin' new today
Collect another memory
When I come home late at night
Don't ask me where I've been
Just count your stars I'm home again

'Cause you could be mine
But you're way out of line
With your bitch slap rappin'
And your cocaine tongue
You get nuthin' done
I said you could be mine

You've gone sketchin' too many times
Why don't ya give it a rest
Why
Must you find
Another reason to cry

While you're breakin' down my back n'
I been rackin' out my brain
It don't matter how we make it
'Cause it always ends the same
You can push it for more mileage
But your flaps r' wearin' thin
And I could sleep on it 'til mornin'
But this nightmare never ends
Don't forget to call my lawyers
With ridiculous demands
An you can take the pity so far
But it's more than I can stand
'Cause this couchtrip's gettin' older
Tell me how long has it been
'Cause 5 years is forever
An you haven't grown up yet

You could be mine
But you're way out of line
With your bitch slap rappin'
And your cocaine tongue
You get nuthin' done
I said you could be mine
You should be
You could be mine

Yeah!
Превод


Аз съм студен сърцеразбивач
Направен да горя и ще ти разкъсам сърцето на две
И аз ще те оставя да лежиш на леглото със твоя задник във въздуха
Ще излеза през вратаята преди да се събудиш
Не е нищо ново за теб

Защото ти ще бъдеш моя
Но си извън линия
Със твоята уста разговорлива
И твоя дрогиран език
Нищо не правиш
Казах,че можеш да бъдеш моя

Сега идват празници и ето че си отиват
Няма нищо ново днес
Спомни си за друг спомен
Когато се прибера късно вечерта
Не ме питаи къде съм бил
Просто преброи звездите аз пак съм вкъщи

Защото ще бъдеш моя
Но си извън линия
Със твоята уста разговорлива
И твоя дрогиран език
Нищо не правиш
Казах,че можеш да бъдеш моя

Твърде много си скицирана
Защо не си вземеш почивка
Защо
Трябва да намериш
друга причина да ревеш

Докато счупиш гърба ми и
И аз роконясвам извън моя мозък
Няма значение как го правим
Защото винаги ще завършва еднакво
Можеш да го настъпиш за повече километри
Но твоите клапи бяха тънки
И аз мога да спъ на него до сутринта
Но този кошмар никога не свършва
Не забравяй да се обадиш на адвокатите ми
Със нелепи искания
И можеш да приемеш със съжаление до този момент
Но е повече отколкото мога да стоя
Защото тeзи диванни обиколки стават стари
Кажи ми отколко време беше
Защото 5 години е завинаги
И ти още не порасна

Ти ще бъдеш моя
Но си извън линия
Със твоята уста разговорлива
И твоя дрогиран език
Нищо не правиш
Казах,че можеш да бъдеш моя
Ти ще бъдеш моя

Да!!!

Още от този изпълнител(и)