Guns N' Roses - Yesterdays превод на песента


Текст на песента
Yesterday,
There was so many things
I was never told
Now that I'm startin' to learn
I feel I'm growing old
'Cause yesterday's got nothin' for me
Old pictures that I'll always see
Some things could be better
In my book of memories
Prayers in my pocket
And no hand in destiny
I'll keep on movin' along
With no time to plant my feet
'Cause yesterday's got nothin' for me
Old pictures that I'll always see
Some things could be better
If we'd all just let them be
Yesterday's got nothin' for me
Yesterday's got nothin' for me
Got nothin' for me
Yesterday, There was so many things
I was never shown
Suddenly this time I found
I'm on the streets and I'm all alone
Yesterday's got nothin' for me
Old pictures that I'll always see
I ain't got time to reminisce old novelties
Yesterday's got nothin' for me
Yesterday's got nothin' for me
Yesterday's got nothin' for me
Yesterday
Yesterday

Превод


ВЧЕРА

ВЧЕРА
имаше толкова много неща
за който не си и бях помислял
Сега започвам да научавам
Чувствам че остарявам
Защото ВЧЕРА няма нищо за мен
Стари снимки- само това виждам
Времето прелисти страниците
в моята книга от спомени
Молитви в джоба ми
и никакъв пръст на съдбата
Ще се движа сам
без никакво време да отпочинат краката ми
Защото ВЧЕРА няма нищо за мен
Стари снимки само това виждам
Някой неща може и да са по-добри
ако и им позволим да бъдат
ВЧЕРА няма нищо за мен
ВЧЕРА няма нищо за мен
Няма нищо за мен
ВЧЕРА
имаше толкова много неща
който нямаше да покажа
Изведнъж сега научавам
че съм на улицата и съм съвсем сам
ВЧЕРА няма нищо за мен
Стари снимки само това виждам
И нямам време за старите новели
ВЧЕРА няма нищо за мен
ВЧЕРА няма нищо за мен
ВЧЕРА няма нищо за мен
ВЧЕРА
ВЧЕРА

Още от този изпълнител(и)