Dire Straits - Brothers in Arms превод на песента


Текст на песента

These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be
Some day youll return to
Your valleys and your farms
And youll no longer burn
To be brothers in arms
Through these fields of destruction
Baptisms of fire
Ive watched all your suffering
As the battles raged higher
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms
Theres so many different worlds
So many differents suns
And we have just one world
But we live in different ones
Now the suns gone to hell
And the moons riding high
Let me bid you farewell
Every man has to die
But its written in the starlight
And every line on your palm
Were fools to make war
On our brothers in arms
Превод

Леката мъгла, обвила планините,
Е убежище за мен сега
Но моят дом са низините
И винаги ще бъдат
Някой ден ще се върнете
При долините и фермите си
И повече няма да изгаряте
Да бъдем братя по оръжие
По полетата, пропити с разруха,
Бойните кръщенета,
Аз наблюдавах страданието ви
Докато битките бушуваха все по-безмислостно
И въпреки че ме раниха толкова тежко
По време на страх и тревога
Вие не ме изоставихте,
О, мои братя по оръжие
Има толкова много светове
Толкова много слънца
А ние разполагаме само с един свят,
Но живеем в различни такива
Сега слънцето е отишло по дяволите
И месечината се извисява над небесата
Нека ви кажа сбогом
Всеки мъж трябва да умре
Но на звездната светлина и
На всяка линия на дланта ви пише,
Че сме глупаци да воюваме
С братята си по оръжие...

Още от този изпълнител(и)