Володя Стоянов - Елено, керко, Елено


Текст на песента

Елено, керко, Елено
ти една на майка
що стоиш, керко, що мислиш,
що книга пишуваш?

Пишувам, майко, пишувам
до градот Едрене,
Едрене, майко, Едрене,
на моето либе.

Да купи, майко, да купи
на мене капела
капела, майка, капела,
от триста гроша.


Още от този изпълнител(и)