Детски Песни - Кокошка при хамбара


Текст на песента

Кокошка при хамбара, ко-ко-ко,
зове, крещи, повтаря, ко-ко-ко.
„Къде сте ми дечица, ко-ко-ко?
Донесох ви храница, ко-ко-ко."
 
Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ПИ-ПИ-ПИ. (4)
 
Ей тук наблизо, мамо, пи-пи-пи,
изровил някой яма, пи-пи-пи,
и в нея всички птички, пи-пи-пи,
попаднахме горкички, пи-пи-пи.

A Hen Near The Barn - Lyrics translation :

A hen near the barn is calling: ko-ko-ko,
it's calling, shouting, repeating, ko-ko-ko.
"Where are you, my kids, ko-ko-ko?
I've brought some food for you, ko-ko-ko"
 
Ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-Pee-pee-pee. (4)
 
Hey, not far from here, mommy, pee-pee-pee,1
someone dug the pit, pee-pee-pee,
and all the birdies, pee-pee-pee,
have fallen into it, poor babies, pee-pee-pee

Още от този изпълнител(и)