The Rasmus - You Got It Wrong превод на песента


Текст на песента
When you found me on the street
Did you think you rescued me?
Bet you thought without you I would die
Like a snake you swallowed me
I took it till I couldn't breathe
Just to bring your fantasies to life
You count on the faithful
To get your way
And to follow your light

You got it wrong now
'cause I don't give a ****
I'm not your believer
You got it wrong so
I guess you're out of luck
Your dream just lost a dreamer

You fool me with your mystery
Preaching peace and charity
But I see through your vanity and lies
You think you got the best of me
But I will rewrite history
I'll take back my life to your surprise
If I could make it as painful
As you did for me
I'd be just wasting my time

You got it wrong now
'cause I don't give a ****
I'm not your believer
You got it wrong so
I guess you're out of luck
Your dream just lost a dreamer

There's a little part of me
That would like to see you cry
Even if it's just one tear
I know it would never dry

You got it wrong now
'cause I don't give a ****
I'm not your believer
You got it wrong so
I guess you're out of luck
Your dream just lost a dreamer
Превод


ТИ РАЗБРА ПОГРЕШНО

Да не мислиш,че ме спаси
Когато ме намери на улицата?
Обзалагам се смяташе,че без теб бих умрял.
Като змия ме погълна,
Погълна ме докато не можех повече да дишам
Само за да дам живот на фантазиите ти.
Разчиташ на вярвящите в теб
За да постигнеш,това което искаш
И да следват светлината ти.

Ти разбра погрешно,
Защото не давам и пет пари-
Аз не вярвам в теб,
Ти разбра погрешно.
Така,че май нямаш късмет-
Твоята мечта току-що загуби един мечтател.

Държиш ме с твоята загадка,
Проповядваш мир и милосърдие,
Но аз виждам през суетата и лъжите ти.
Мислиш,че взе най-доброто от мен,
Но аз ще пренапиша историята,
Ще си върна живота за твоя изненада.
Ако успея да го направя толкова болезнено
За теб,както ти постъпи с мен-
Просто ще съм си загубил времето.

Ти разбра погрешно,
Защото не давам и пет пари-
Аз не вярвам в теб,
Ти разбра погрешно.
Така,че май нямаш късмет-
Твоята мечта току-що загуби един мечтател.

Има една малка част от мен,
Която би искала да те види да плачеш-
Дори да е само една сълза
Знам,че тя никога няма да бъде заличена.

Ти разбра погрешно,
Защото не давам и пет пари-
Аз не вярвам в теб,
Ти разбра погрешно.
Така,че май нямаш късмет-
Твоята мечта току-що загуби един мечтател.

Още от този изпълнител(и)