Lacuna Coil - You Create превод на песента


Текст на песента


Hope seize the invisible
Achieves the impossible
If you look up, there are no limits.
Превод


Надеждата хваща невидимото
постига невъзможното
Ако погледнеш нагоре,няма никаква граница.

Още от този изпълнител(и)