Skillet - You Are My Hope превод на песента


Текст на песентаTimes are hard
Times have changed
Don't you say
But I keep holding on to you
It's hard to keep the faith alive day to day
Leaning on the strength I've found in you
You're the hope of all the Earth

You are my hope
You are my strength
You're everything
Everything I need
You are my hope
You are my life
You are my hope
You are my hope

Far beyond what I can see or comprehend
Etching your eternity in me
Nations stream and angels sing, "Jesus reigns"
And every knee bows down
You're the hope of all the Earth

You are my hope
You are my strength
You're everything
Everything I need
You are my hope
You are my life
You are my hope
You are my hope

Carry on and I sing of how
You love and I love you now
All the times that I start to sink
You come and you rescue me
You are my hope
You are my hope
Превод


Времената са трудни
Времената се промениха
Не каза ли
Но продължавам да държа на теб
Трудно да запазиш вярата жива ден след ден
Склоността на силата отрих в теб
Ти си надеждата на цялата Земя

Ти си моята надежда
Ти си моята сила
Ти си всичко
Всичко от което се нуждая
Ти си моята надежда
Ти си моят живот
Ти си моята надежда
Ти си моята надежда

Далеч отвъд мога да видя или разбера
Офорт си вечност в мен
Поток от нации и ангелите пеят,"Иисус царува"
И всяко коляно пада
Ти си надеждата на цялата Земя

Ти си моята надежда
Ти си моята сила
Ти си всичко
Всичко от което се нуждая
Ти си моята надежда
Ти си моят живот
Ти си моята надежда
Ти си моята надежда

Погрижи се и отбележи как
Ти ме обичаш и аз те обичам сега
И всичките пъти в които започвах да потъвам
Ти идваше и ме спасяваше
Ти си моята надежда
Ти си моята надежда

Още от този изпълнител(и)