Evanescence - Your Star превод на песента


Текст на песента


I can't see your star.
I can't see your star.
Though I patiently waited, bedside, for the death of today.
I can't see your star.
The mechanical lights of Lisbon frightened it away.

And I'm alone now,
Me and all I stood for.
We're wandering now.
All in parts and pieces, swim lonely,
find your own way out.

I can't see your star.
I can't see your star.
How can the darkness feel so wrong?

And I'm alone now,
Me and all I stood for.
We're wandering now.
All in parts and pieces, swim lonely,
find your own way out.

So far away.
It's growing colder without your love.
Why can't you feel me calling your name?
Can't break the silence,
It's breaking me.

All my fears turn to rage.

And I'm alone now, me
And all I stood for.
We're wandering now.
All in parts and pieces, swim lonely, find your own way out.

Now, I have nothing worth fighting for.
We're wandering now
All in parts and pieces, swim lonely,
find your own way out
Превод


Не мога да видя твоята звезда
Не моха да видя твоята звезда
Макар и търпеливо да чаках на легло днешната смърт
Не мога да видя твоята звезда
Механичните светлини на Лисабон я изплашиха

и съм сама сега
аз и всичко,за което се борех
ние се скитаме сега
всичко на части,на парчета,плава самотно
открий собсвения си път

Не мога да видя твоята звезда
Не мога да видя твоята звезда
Как може мракът да е толкова погрешен?

и съм сама сега
аз и всичко,за което се борех
ние се скитаме сега
всичко на части,на парчета,плава самотно
открий собсвения си път

Толкова далеч
Става все по-студено без твоята любов
Защо не можеш да усетиш,че те зова
не можеш да нарушиш тишината
това ме прекършва

всички мои страхове се превръщат в ярост

и съм сама сега,
аз и всичко,за което се борех
ние се скитаме сега
всичко на части,на парчета,плава самотно

Сега нямам нищо, за което си заслужава да се боря
ние се скитаме сега
всичко на части,на парчета,плава самотно
открий собсвения си път !

Още от този изпълнител(и)