Росица Пейчева - Тъй, тъй


Текст на песента

Заигра са хоро голямо на кабата мамо край село
на кабата мамо край село, край село край нашта къща
край село край нашта къща, до белата мамо вратица

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Сичките моми там бяха, хубава Рада не дойде
Нали е много работна, работна, още скопосна
тъчеше дари, диплеше шарени пъстри престилки

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Петко из хоро ходеше, на тънка гайда свиреше
На тънка гайда свиреше, ситно хорото дробеше
очи из хоро мяташе, мяташе мале шеташе

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Петкова гайда свиреше, гайда му свири, говори
Радке ле, любе Радке ле, къде си, Радке, да дойдеш
Да дойдеш, Радке при мене, хорото е грозно без тебе

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Още от този изпълнител(и)