Таня Скечелиева - Китка ти вием, юначе


Текст на песента

Китка ти вием, юначе,
три дена и три вечера,
три дена и три вечера,
със мойсе тьонки порсткове

С китка ти хабер* провадам -
в неделя ми е сватбана,
в неделя ми е сватбана,
пък ти в четвъртък да дойдеш

Пък ти в четвъртък да дойдеш
нишенан да си развърнем:
твоену твое да си е,
моену халал* да ти е!

Че сме са мночку галили,
галили и драговали,
пък нема да са зьомниме
от сея пусти душмани!

*хабер = вест, известие
*халал = от все сърце, без съжаление

Още от този изпълнител(и)