Николина Чакардъкова и Володя Стоянов-Войводата - Благуно дейче


Текст на песента

Благуно дейче, мори, пожаранче! (x2)
Отвори ми джамни пенджер, сакам да те видам яс! (x2)

Дей гиди, Аце, море аджамийо! (x2)
Що да ти отворам пенджер, кога не те сакам яс! (x2)

Благуно дейче, мори, пожаранче. (x2)
Ке продадам бърза коня, само да те любам яс! (x2)

Дей гиди, Аце, море аджамийо. (x2)
Не продавай бърза коня, тебе не те любам яс! (x2)

Благуно дейче, мори, пожаранче. (x2)
Ке продадам сарай кукя само да те вземам яс! (x2)

Дей гиди, Аце, море аджамийо.
Не продавай сарай кукя, тебе не те сакам яс,
яс си имам друго либе, него си го сакам яс!

Още от този изпълнител(и)