Росица Пейчева - Мома е мома родила


Текст на песента

Мома е мома родила,
с ален го мендил повила
и с друг му е люлка сторила,
та че му е песен запела:

- Нани ми, нани, дощерко,
големка да ми нарастеш
големка да ми нарастеш -
на осемнайсет годинки

Ага са доще собереш,
със твойне дружки връстнички,
ага та доще попитат:
"Кой ти е твоен бобайко?"

Пък ти им речи, дощерко,
ети ми немам бобайко
Мен ма е майка украла
ваз коса, още ваз жотва
Изпълнението на Николай Славеев:
https://www.youtube.com/watch?v=QaSLUQ4u330

Още от този изпълнител(и)