Росица Пейчева - На порти чука и рука


Текст на песента

На порти чука и рука*, Лено, Ленче
Ела ми порти отвори,
вашине порти шерени

Ела ми порти отвори, Лено, Ленче,
вашине порти шерени,
шерени и чемширени

Балъм* ти хабер* носиме, Лено, Ленче,
от височкана планино,
от хайдушконо сборище

Любено ти сме хванали, Лено, Ленче,
кончено му сме продали,
парине му сме изпили

Тебе сме на чоп метнали, Лено, Ленче,
ти си са мене паднала,
ти ще със мене да дойдеш

Ти ще със мене да дойдеш, Лено, Ленче,
на височкана планино,
мене щеш измéт* да правиш

*рукам = викам
*балъм = производно от балъ (мед)
*хабер = вест, известие
*измéт = прислужване

Изпълнението на Георги Чилингиров:
http://vbox7.com/play:0dfe246e

Още от този изпълнител(и)