"Родопея" (Христина Лютова, Мариана Павлова и Вергиния Овчарова) - Задали са са, подали


Текст на песента

Задали са са, подали
от Рожен от планинона.
до деветина комити.
Хвойньо със гайда свиреше
Лютана хоро водеше.
Шерена корпа въртеше
и си ми дума думаше:
Хайда комите да идем
в Устово село големо
в Овчеровскана махало..

Още от този изпълнител(и)